Przejdź do treści

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest właściciel witryny Konrad Jóźwiak

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem konrad@atleton.pl

Strona

atleton.pl to witryna będąca wizytówką Atleton Konrad Jóźwiak, który oferuje treningi mentalne i coaching, jako wsparcie w rozwiązywaniu życiowych trudności, a także definiowaniu i osiąganiu życiowych i zawodowych celów.

W witrynie znajduje się również sekcja z artykułami napisanymi przez Konrada Jóźwiaka. Mam nadzieję, że treści umieszczone na stronie przysłużą się do poprawy jakości życia jej czytelników.

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Użytkowników podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

Komentarze

W witrynie wyłączona została możliwość dodawania komentarzy do artykułów.

Media

Witryna nie daje możliwości umieszczania w niej plików tekstowych ani medialnych

Jakie są cele przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego. Nie będą nikomu udostępniane ani wykorzystywane do przesyłania żadnych ofert handlowych ponad tą, o którą użytkownik poprosi wysyłając formularz kontaktowy.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Przez jaki okres przetwarzamy dane w tym dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony od prowadzenia korespondencji lub skorzystania z usług. Możesz w dowolnym momencie poprosić o usunięcie poniższych danych osobowych i zaprzestania kontaktu:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Telefon (jeśli został podany)

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

W przypadku danych wprowadzonych w serwisie, odbiorcą danych jest wyłącznie administrator danych.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane nikomu poza administratorem.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

Dostępu do Państwa danych osobowych – uzyskania dostępu do nich, realizowane za pośrednictwem przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, realizowane poprzez informację zamieszczoną na tej podstronie.

Sprostowania Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

Usunięcia Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych.

Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych.

Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora, Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Cookies

Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania witryny oraz do statystyk automatycznie zbierane są dane. Do danych tych należą:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej strony
 • Język przeglądarki
 • Adres IP

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.